AC Service till din bil

Här kan du se de olika steg som utförs i en AC service. Vi börjar med att tömma AC:n samt vakuumsuga den. En AC-anläggning drar lätt till sig fukt, isproppar, mögelsporer och andra allergiframkallade ämnen som alla är viktiga att få bort. När systemet är rent fyller vi på det med ny, ren gas som gör luftkonditioneringen som ny.

Vi fyller också på kompressorolja med spårmedel. Ibland gör man oförutsedda upptäckter när man servar bilar. Just gällande AC Service händer det ibland att man upptäcker ett läckage när man utför vakuumsugningen och då behöver man istället för att fortsätta med servicen genomföra en felsökning.

Innan vi påbörjar en felsökning ringer vi givetvis kunden och kommer överens om vi ska utföra en felsökning och sedan återkomma med ett kostnadsförslag. Vi rekomenderar att man byter kupefilter vid en AC service.

Kontakta oss för mer information.
040 – 939699

Kontakta@mekodelar.se

Kontakta oss