TECTYL SLITAGE-BEHANDLING

Denna behandlingsmetod är en delbehandling och rekommenderas för bilar som tidigare rostskyddsbehandlats och som behöver få sitt rostskydd kompletterat på slitytorna. Rekommenderas även för bilar som redan från fabrik fått ett hyggligt fabriksrostskydd eller för bilar med kortare årlig körsträcka och som byts relativt ofta.

Tectyl Slitage-behandling omfattar underredstvätt med miljögodkänd tvättprodukt, manuell högtryckstvätt på lyft, behandling med rostomvandlare på rostangripna delar samt torkning av underredet. Gammal löst sittande underredsmassa skrapas bort. Underredet besiktas. Om rostskador eller andra skador upptäcks bör bilen bli föremål för åtgärd innan rostskyddsarbetet kan fortsätta. Efter godkänd besiktning kan rostskyddsarbetet påbörjas.

Samtliga hjulhus,  framvagn/bakvagn, golvet utmed tröskellådorna samt andra slitageutsatta delar på bilens underrede behandlas med tjockflytande och slitstark Tectyl som skyddar mot stensprut och vägsalt. Behandlingen tätar och förseglar behandlade plåtskarvar på bilens undersida.

Efter utförd behandling kontrolleras rostskyddsarbetet, intyg skrivs ut och bilen rengörs från eventuella stänk.