TECTYL WATERBASE SYSTEM

Denna behandlingsmetod är en modern rostskyddsbehandling med långtidsverkan där behovet av framtida komplettering och underhåll blir minimalt. Metoden rekommenderas till alla nya, nyare och äldre bilar som inte tidigare behandlats med vaxbaserat rostskydd.

Tectyl Waterbase System omfattar demontering av hjul, innerskärmar och samtliga plastskydd som finns monterade på de flesta nya bilars underreden. Underredet tvättas med miljögodkänd tvättprodukt, manuell högtryckstvätt på lyft, behandling med rostomvandlare samt torkning av underredet. Bilen kontrolleras. Om skador upptäcks som utgör hinder för behandlingen bör bilen bli föremål för åtgärd innanrostskyddsarbetet kan fortsätta.

Hela underredet behandlas med lösningsmedelsfri och tjockflytande Tectyl 5765W-A. Rostskyddsprodukten är extremt slitstark och skyddar och förseglar skärmar, hjulhus, framvagn/bakvagn, bensintank, bromsrör och hela underredet.

Samtliga plåtskarvar på bilens undersida tätas. Slutna sektioner som trösklar, krockbalkar och övrigt balksystem behandlas invändigt med lösningsmedelsfri och högpenetrerande Tectyl 4D750. En produkt som även tränger in runt punktsvetsar, in i spalter, mellan dubbelplåtar och skyddar balksystemets rostkänsliga konstruktioner. Behandlingen utförs enligt sprutschema. Dörrar, baklucka och motorhuv behandlas invändigt med droppfri Tectyl 4D750 som tränger in och förseglar falsar, mellan dubbelplåtar och i plåtomvikningar. Ingen håltagning görs på lackerade ytor. Efter utförd rostskyddsbehandling kontrolleras rostskyddsarbetet. Samtliga demonterade detaljer återmonteras varefter intyg skrivs ut och bilen rengörs från eventuella stänk.